Barabiku is gevestigd op de Ericastraat 15, 3742 SG in Baarn. Barabiku respecteert je privacy. Hieronder lees je hoe Barabiku jouw persoonsgegevens verwerkt wanneer je op bezoek bent op onze website.

Persoonsgegevens

Barabiku gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Als jij iets bij ons koop, dien je jouw naam, e-mailadres, Straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam en telefoonnummer te verstrekken. Barabiku gebruikt deze gegevens slechts voor het versturen van het bestelde product en contact met u mocht de bestelling verzonden worden. We verzamelen ook informatie over jouw computer of tablet, zoals IP-adres en browsertype. Deze gegevens zijn alleen voor ons interne gebruik, om de dienst te verbeteren.

Bescherming van gegevens

Barabiku neemt meerdere passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Jouw gegevens voor de verzending van uw bestelling worden opgeslagen op de servers van Savvi en zijn alleen toegankelijk voor ons.

Jouw gegevens en derden

Barabiku verstrekt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden. Werknemers van Barabiku zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

E-mail verkeer

De informatie vervat in e-mail berichten die door Barabiku worden verzonden alsmede de meegezonden attachments zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde. Barabiku dan wel BBQ-Helden.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.